Constructie

Mijn werk wordt opgebouwd uit plakken, waarbij de plakken aan elkaar worden gezet met kleislib. Na droging wordt het biscuit gebakken in een elektrische oven op ca. 1000 °C. Na aanbrenging van glazuur kan het werk de rakubrand in.

Ik gebruik een combinatie van glanzende en matte glazuren. De matte glazuren bestaan vnl. uit kleislib, met toevoeging van een kleine hoeveelheid smeltmiddel. Het smeltmiddel voorkomt dat het slib zwart wordt in de rakustook. Het is de kunst net zoveel toe te voegen, dat het glazuur mat blijft en niet gaat glanzen.